Historie20.jpgKe staré části mlékárny, která pochází již z 30. let minulého století, byla přistavěna nová výrobní a expediční část, byly zřízeny nové chladírny a vylepšen úsek příjmu mléka. Záměrem italských majitelů bylo kromě zavedení této, v našich podmínkách netradiční výroby založené výhradně na využití italské technologie, také získání statutu závodu, splňujícího podmínky pro export do zemí EU.

 

Po kolaudaci byla mlékárna vybavena veškerým technologickým zařízením z Itálie. Italští specialisté uvedli mlékárnu do chodu a zaškolili personál tak, aby byl schopen nejen pracovat samostatně, ale především dokázal vyrábět mléčné produkty, které by se v co největší míře přiblížily svou chutí, složením a kvalitou špičkovým italským výrobkům tohoto druhu.
 
V posledním desetiletí prošel výrobní závod další rozsáhlou rekonstrukcí a byly kompletně zmodernizovány a posíleny veškeré technologie tak, aby výrobní závod mohl splňovat veškeré parametry tradiční technologie a zároveň uspokojit stále se navyšující poptávku zákazníků.
Mlékárna úzce spolupracuje s italskou společností Marino s.r.l., která se specializuje na technické a konzultační služby v oblasti potravinářství – jmenovitě při výrobě mozzarelly a dalších tradičních italských specialit. Tímto spojením jsme dosáhli velké výhody před ostatními českými mlékárnami, protože téměř okamžitě můžeme aplikovat nejnovější poznatky a technologické postupy v praxi.
 
Díky tomuto svazku se také podařilo naplnit původní vizi stanovenou při zakládání společnosti – v širokém měřítku distribuovat původně italské výrobky, které jsou vyrobeny z české suroviny, v českých podmínkách a českýma rukama.

Dobrý sýr je možné vyrobit pouze za pomoci velkých investic do technologií, strojového zařízení a obalové techniky, což byl krok, kterým jsme kdysi začali naši náročnou cestu za prosazením své vize. Nyní víme, že byl správný a touto cestou se budeme ubírat i do budoucna.