DISTRIBUCE


I přes počáteční nedůvěru k našim výrobkům a pochybnostem o jejich možném zavedení na český trh, se tyto výrobky na trhu rychle prosadily a začaly se – zejména v Praze a ostatních velkých městech – velmi dobře prodávat. Mezi naše významné odběratele patří kromě obchodních řetězců, různých gastronomických zařízení a výroben, restaurací a pizzerií, státních institucí, také nemocnice, ústavy sociální péče, domovy důchodců i lázeňská zařízení.

V současné době převážná většina produkce firmy ITALAT CZ s.r.o. směřuje zejména na pulty obchodních řetězců: Ahold, Kaufland, Makro, Spar a Tesco. Dnes již můžeme říci, že naše výrobky na pultech těchto obchodních sítí takřka zdomácněly. O výjimečné kvalitě našich výrobků vypovídá také skutečnost, že některé z velkých obchodních řetězců prodávají Mozzarellu vyrobenou v naší mlékárně pod svou privátní značkou, což je pro nás, jako výrobce vysoce profesionální ocenění, na které můžeme být právem hrdi.

Na obratu firmy se ale velmi významně podílí také spolupráce s distribučními společnostmi – Fany, Madeta, BIdvest, prostřednictvím kterých zásobujeme nezávislou obchodní síť, pizzerie, restaurace a hotely v Čechách, na Moravě i Slovensku.