Historie firmyIt-Foto-Kopp-2019-PRODEJNA-008-b.jpg

Ke staré části mlékárny, která pochází již z 30. let minulého století, byla přistavěna nová výrobní a skladovací část a byly zřízeny nové chladírny. Záměrem italských majitelů bylo kromě zavedení této, v našich podmínkách netradiční výroby založené výhradně na využití italské technologie, také získání statusu závodu, splňujícího podmínky pro export do zemí EU.

 

Po kolaudaci byla mlékárna vybavena veškerým technologickým zařízením z Itálie. Italští specialisté uvedli mlékárnu do chodu a zaškolili personál tak, aby byl schopen nejen pracovat samostatně, ale především dokázal vyrábět mléčné produkty, které by se v co největší míře přiblížily svou chutí, složením a kvalitou špičkovým italským výrobkům tohoto druhu.
 
V posledním desetiletí prošel výrobní závod další rozsáhlou rekonstrukcí a byly kompletně zmodernizovány a posíleny veškeré technologie tak, aby výrobní závod mohl splňovat veškeré parametry tradiční technologie a zároveň uspokojit stále se navyšující poptávku zákazníků.
Mlékárna úzce spolupracuje s italskou technologicko-poradenskou společností, která se specializuje na technické, technologické a konzultační služby v oblasti potravinářství – jmenovitě při výrobě mozzarelly a dalších tradičních italských specialit. Tímto spojením jsme dosáhli velké výhody před ostatními českými mlékárnami, protože téměř okamžitě můžeme aplikovat nejnovější poznatky a technologické postupy v praxi.
 
Díky tomuto svazku se také podařilo naplnit původní vizi stanovenou při zakládání společnosti – v širokém měřítku distribuovat původně italské výrobky, které jsou vyrobeny z české suroviny, v českých podmínkách a českýma rukama.